Być jak miłosierny Samarytanin (19.08.2021)

Trzecie spotkanie naszej Wspólnoty po wakacyjnej przerwie odbyło się dnia 19.08. br. Modliliśmy się do Ducha Świętego, uwielbialiśmy, dziękowaliśmy i prosiliśmy, by przechadzał się pomiędzy nami i obdarzał nas swoimi siedmioma darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Modlitwę do Ducha poprowadziły dla nas Bożenka i Oksana. Po wspólnej modlitwie wysłuchaliśmy konferencji na podstawie fragmentu z Ewangelii wg Św. Łukasza. Analizowaliśmy perykopę (Łk 10,30-37) o Miłosiernym Samarytaninie. Dzięki niej przypomnieliśmy sobie, jak ważne jest mieć „wyobraźnię miłosierdzia” (św. Jan Paweł II), by w codzienności dostrzegać rzeczywiste potrzeby bliźnich, przez co będziemy przychodzić im z właściwą i skuteczną pomocą. Tę wrażliwość mieliśmy okazję sprawdzić w ostatnią sobotę (14.09) podczas preewangelizacji przed Jubileuszowymi Misjami w Przegalinach.

Po konferencji wygłoszonej przez naszego opiekuna duchowego rozmawialiśmy na temat posługi modlitwy wystawienniczej, która jest bardzo ważnym elementem każdego ewangelizatora. A my będąc ewangelizatorami powinniśmy codziennie kierować się Słowem Pana i patrzeć przez okulary Ewangelii.

Na zakończenie naszego spotkania przyszedł czas na świadectwa działania Pana w naszym życiu. Bo my ewangelizatorzy lubimy dzielić się doświadczeniami Bożej miłości w naszym życiu. A gdy na zegarze wybiła godzina 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski dla naszej Kochanej Mamy. Na następne nasze spotkanie zapraszamy 26.08 br. w święto Matki Bożej Częstochowskiej.

Poprzedni wpis | 2021-8-17ZAPROSZENIE DLA EWANGELIZATORÓW (09.2021)
Następny wpis | 2021-8-30Jak mówić świadectwo? (26.08.2021)

Zostaw komentarz