Czy przepisy Starego Przymierza obowiązują dziś katolików? (03.09.2020)

Tym razem czwartkowe spotkanie naszej Wspólnoty (03.09 br.) rozpoczęło się od przekazania nam bardzo smutnej wiadomości. Dowiedzieliśmy się bowiem, już oficjalnie o śmierci naszego brata Marcina Mazurka. Dlatego nasza vice liderka Asia zaprosiła nas do wspólnej modlitwy o zbawienie jego duszy.
Następnie wygłosiła dla nas konferencję dotyczącą wagi Dekalogu w historii zbawienia. Sam Bóg sformułował najistotniejsze prawa i przekazał je przez Mojżesza Ludowi Wybranemu, aby ten miał punkt odniesienia niezbędny do określenia tożsamości społecznej. Ten dar miłującego Stwórcy jest wyrazem Jego miłości do bliźniego. Dekalog to „dziesięć słów” przedstawione na dwóch tablicach.
Główne nakazy Starego Testamentu obowiązują do dziś. Wyróżniamy trzy grupy nakazów:
1) moralne (np. nakaz szanowania rodziców był przestrzegany już 6000 lat temu i ciągle jest aktualny);
2) sądowe czyli kary i sankcje za poszczególne rodzaje grzechu (np. u Izraelitów był nakaz zwrócenia tego, co się ukradło i trzeba było pięciokrotnie temu zadość uczynić) w istocie nadal obowiązują, ale zmieniły się sposoby sankcjonujące takie uczynki.
3) obrzędowe (np. opisane w Księdze Kapłańskiej czy Księdze Liczb), z których część została odwołana „oficjalnie” w Nowym Testamencie, a inne w zmienionej Kościół dziś nakazuje przestrzegać.
Na zakończenie naszego spotkania pomodliliśmy się raz jeszcze za zmarłego brata Marcina i wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski dla naszej Mamy Maryi.
Opr. Katarzyna Strzałek
Poprzedni wpis | 2020-9-03Mazi... do zobaczenia w niebie (03.09.2020)
Następny wpis | 2020-9-07Nadzwyczajna próba diakonii muzycznej (6.09.2020)

Zostaw komentarz