Eucharystia i Maryja - dwa filary katolickości (29.08.2019)

Eucharystia i Maryja – dwa filary katolickości (29.08.2019)

Spotkanie Wspólnoty miało formę dzielenia w małych grupkach. Na kanwie konferencji z poprzedniego spotkania, które odbyło się 22.08. odpowiadaliśmy na następujące pytania:

Dwa filary, na których opiera się Kościół to Eucharystia i Maryja. Jak tę rozumiesz tę prawdę i jak odnosisz do swojego życia? Jakie działania w obrębie tych dwóch filarów podejmujesz na rzecz Kościoła? (rodziny, parafii, wspólnoty)? Jakie jeszcze działania możemy podjąć w obrębie tych dwóch filarów, do których zaprasza nas Duch święty ?

Po pracy małych grupkach kontynuowaliśmy modlitwę do Ducha Świętego. Dziękowaliśmy Mu za wszystko, co nas w życiu spotyka: za to dobre i to co trudne.

Na koniec wspólnotowego spotkania zebraliśmy się w duży krąg i pomodliliśmy się, po czym wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Napełnieni wiarą nadzieją i radością udaliśmy się do swoich domów, aby dzielić się wszelkim dobrem w naszych rodzinach.

Poprzedni wpis | 2019-9-05Życie w Bożej obecności (22.08.2019)
Następny wpis | 2019-9-05Podziękowanie za posługę w Woli Wereszczyńskiej (01.09.2019)

Zostaw komentarz