Jak otwierać się na Ducha Świętego ? (09.07.2020)

Dnia 09.07.2020 spotkanie naszej Wspólnoty rozpoczęło się od uwielbienia Jezusa śpiewem. Modlitwę wspólnotową poprowadziły siostry z grupy małżeńskiej: Ania i Beatka. Dziękowaliśmy naszemu Panu za wszystkie nasze troski i kłopoty i z radością przywoływaliśmy Ducha Świętego w indywidualnych wyzwaniach.
Na spotkaniu analizowaliśmy fragment z Dz 16. 6 -10, w którym Święty Paweł, pod natchnieniem Ducha Świętego, przedostał się do Europy by głosić Słowo.
Duch Święty to nasz przewodnik. On daje natchnienia w różnych sytuacjach. Jednak inaczej działa, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcajacej, a inaczej, gdy żyjemy w grzechu.
Człowiek popełnia grzechy przeciw Duchowi Świętemu, gdy odmawia przyjęcia łaski Bożego Miłosierdzia. Nie można wątpić w Miłosierdzie Boże, sprzeciwiać się prawdzie chrześcijańskiej, zazdrościć bliźniemu łaski Bozej, mieć zatwardziałe serce wobec natchnień Bożych oraz aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.
Jak otworzyć się na Ducha Świętego ?
1. Uczestnucząc świadomie w każdej Eucharystii, gdzie jesteśmy w przestrzeni działającego Ducha.
2. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, w ciszy i skupieniu otwierać się na słowo Pana.
3. Z wiarą przyjmować nauczanie Magisterium Kościoła.
4. Robiąc systematycznie rachunek sumienia.
5. Podczas rekolekcji, gdzie uczymy się słuchać Ducha.
6. Podczas nabożeństw czy nowenny do Ducha Świętego.
7. Wypełniając sumiennie swoje powołanie.
8. Pielgrzymując do miejsc świętych.
9. Przyjmując peregrynujące święte znaki.
10. Stając w obronie wiary w życiu prywatnym i zawodowym.
12. Przyjmując bez szemrania wolę Bożą.
13. Czytając prasę katolicką, oglądając filmy chrześcijańskie itp.
14. Przez ewangelizację: mówiąc o Jezusie innym i żyjąc uczciwie na codzień.
Na koniec na chwałę Pana wysłuchaliśmy świadectw sióstr z naszej Wspólnoty.
Na następne nasze spotkanie zapraszamy już za tydzień 16.07.2020 .
Poprzedni wpis | 2020-7-10Jak inicjować rozmowę ewangelizacyjną? (02.07.2020)
Następny wpis | 2020-7-20Działanie Ducha Świętego w naszym życiu (16.07.2020)

Zostaw komentarz