Pan wzywa, Pan posyła (12.08.2021)

Spotkanie naszej Wspólnoty dnia 12.08 rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, którą poprowadziły dla nas Justyna i Sylwia. Śpiewaliśmy pieśni dla naszego Pana, któremu należy się wszelka chwała. 

Na naszym spotkaniu skupiliśmy się na szkoleniu osób posługujących podczas parafialnych Misji Ewangelizacyjnych, gdyż jak już wspominaliśmy przed nami tej jesieni dużo pracy na niwie Pańskiej. I do tych właśnie dzieł Pan „nie wybiera uzdolnionych, lecz uzdalnia wybranych”. Przypomnieliśmy zatem sobie czym jest ewangelizacja? A jest ona jedynym zadaniem Kościoła, a główną jej treścią jest prawda: „Bóg Cię kocha, Chrystus przyszedł dla Ciebie”. Dlatego chcemy głosić bardziej do serca niż do rozumu. Jezus obiecuje nam: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32-33).

Po części teoretycznej dotyczącej Ewangelizacji skupiliśmy się na naszych świadectwach. Ponieważ warto mówić o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, a to może pomóc innym je zmienić. 
Po zakończonym spotkaniu na Apel Jasnogórski dla naszej Kochanej Mamy udaliśmy się na górę do kościoła. A już za tydzień 19.08 spotykamy się w podziemiach naszego kościoła jak zwykle o 19:00.

Poprzedni wpis | 2021-8-13Znowu razem na spotkaniach (05.08.2021)
Następny wpis | 2021-8-16W pierwszą rocznicę śmierci Maziego (04.09.2021)

Zostaw komentarz