Piąta katecheza mistagogiczna (28.05.2020)

Dnia 28.05.2020 odbyła się kolejna konferencja mistagogiczna (w maseczkach i z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie).

Kolejna odsłona dotyczyła Modlitwy Eucharystycznej.

SANCTUS to aklamacja, która powinna być śpiewana lub recytowana przez wszystkich, a nie tylko przez chór. Jej treść zaczerpnięta jest z Biblii: z Księgi Izajasza 6,3; z Ps 117 i Mt 21,9.

POSTSANCTUS to przejście od śpiewu „Święty” do epiklezy konsekracyjnej.

WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA:  w niedziele i szczególnr święta.

EPIKLEZA KONSEKRACYJNA jest to wezwanie/prośba skierowana do Boga Ojca, aby mocą Ducha Świętego przemieniał chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

OPOWIADANIE O USTANOWIENIU I KONSEKRACJA: Kapłan wypowiada słowa i dokonuje gestów Jezusa przez, które spełnia się ofiara. Znamy je ze świadectw ewangelicznych oraz z 1 Kor 11, 23-26. Słowu konsekracji towarzyszą różne oznaki kultu: klękanie, pochylanie, okadzanie, dzwonienie, a nawet taniec i śpiew.

AKLAMACJA PO PRZEISTOCZENIU: Nowy mszał zawiera cztery aklamacje, a celebrans decyduje, które wezwanie wypowie.

ANAMNEZA: wspomnienie pamiątki Chrystusa: Jego męki, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia.

MODLITWA OFIARNICZA: przez nią Kościół w zebranej na Liturgii cząstce ofiarowuje siebie Bogu Ojcu w Duchu Świętym.

MODLITWY WSTAWIENNICZE: za żywych i za zmarłych ukazują, że Eucharystia łączy Kościół pielgrzymujący z triumfującym.

DOKSOLOGIA: chwała i uwielbienie Boga z podniesieniem postaci konsekrowanych.

AMEN: uczestnicy mówiąc Amen, zgadzając się żyć eucharystycznie poprzez akceptowanie woli Ojca na wzór Jezusa, który wypełniał wolę Ojca.

Za tydzień 04.06.2020 również spotykamy się na konferencji w tej samej formie. Dotyczyć ona będzie obrzędów Komunii Świętej i zakończenia Mszy Świętej.

Całą konferencje można odsłuchać w nagraniu poniżej.

Poprzedni wpis | 2020-5-26Relacja z prymicji ks. Krzysztofa Zubka (25.05.2020)
Następny wpis | 2020-5-31Słowo Liderki po Czuwaniu Wspólnot (31.05.2020)

Zostaw komentarz