Powołanie i misja (21.01.2021)

Spotkanie naszej wspólnoty dnia 21.01.2021 rozpoczęło się od modlitwy do Ducha Świętego, którą poprowadzili dla nas Krzysztof i Piotr, a ks. Tomasz, który wygłosił konferencję, która dotyczyła powołania i misji w Kościele.
Św. Marek Ewangelista opisując scenę wyboru Apostołów spośród wielu uczniów, najpierw zaznaczył, że wskazani imiennie mężczyźni „odeszli” do Jezusa (Mk 3, 12 n.). Być uczniem Chrystusa to odejść od tego miejsca, w którym dotychczas się żyło, by pójść nową drogą, zacząć żyć inaczej, coś poświęcić… Jezus powołuje uczniów do tego aby z nim byli. Najważniejsze w powołaniu ucznia Chrystusa to być z Mistrzem, Drugie, będące konsekwencją przebywania z Panem jest posłanie ku ewangelizacji. Nie możemy nazywać się uczniem Chrystusa jeśli nie realizujemy powołania. Pięknie jest z dumą i bez wstydu opowiadać o osiągnięciach swoich dzieci; pięknie jest mieć pasje, ale nie ma piękniejszej rzeczy, niż być uczniem Chrystusa. Bo uczeń Chrystusa ma szansę stać się tak jak Jezus. A być jak Chrystus to myśleć, kochać, pragnąć, działać, wybaczać to żyć i umrzeć jak Jezus. Alter Christus czyli stać się jak Jezus i głosić Ewangelię.
Po wysłuchanej konferencji odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i udaliśmy się do „swoich” głosić im Jezusa.
Na następne spotkanie naszej Wspólnoty zapraszamy już za tydzień 28.01.2021 r
Poprzedni wpis | 2021-1-19Siedem słów Jezusa z krzyża (14.01.2021)
Następny wpis | 2021-2-04Jezus w moim życiu (28.01.2021)

Zostaw komentarz