Symbolika liczb w Biblii (24.09.2020)

Nasze czwartkowe spotkanie 24.09 br. rozpoczęliśmy od modlitwy, którą poprowadził Krzysztof i Piotr.
Tego wieczoru tematem konferencji formacyjnej była symbolika liczb w Bibli. Przygotowała i wygłosiła ją dla nas siostra Ula. Biblijny świat starożytności przykładał wielką wagę do liczb, nadając im podwójne znaczenie: dosłowne i symboliczne. Warto o tym pamiętać, aby lepiej zrozumieć przekaz Bożego orędzia. Oto kilka przykładów:
Jedynka” oznacza absolutną jedność i niepowtarzalność. Przysługuje tylko Bogu.
Dwójka” to uzupełnienie i dopełnienie (patrz Rdz 1,16). Oznacza wzajemną pomoc i wsparcie np. wysyłanie dwóch uczniów, by głosili Dobrą Nowinę.
Trójka” to liczba boska. To pełnia i kompletna całość. Sugeruje, że to co jest w pełni nie trzebuje być poprawiane. Na przykład, wg tradycji Jezus nauczał trzy lata, a zmartwychwstanie nastąpiło po trzech dniach.
Czwórka” jest najbardziej ziemską liczbą.
Mamy cztery strony świata oraz cztery pory roku. W Bibli liczba cztery odnosi się do tego, co jest doczesne. Mamy też cztery Ewangelie, a po czterech dniach Jezus wskrzesli Łazarza.
Piątka” to szczególny  przejaw łaski Bożej. W Nowym Testamencie Jezus rozmnożył  5 chlebów i nakarmił 5000 ludzi.
Szóstka” to tak zwana niepełna „siódemka”. Zatem szóstce „coś” brakuje. Stąd oznacza ona niepełność i niedoskonałość. Na przykład, Bóg stważał świat przez 6 dni, w Kanie Galilejskiej zabrakło wina i Jezus zamienił 6 stągwi wody w wino.
Siódemka” to liczba pełni doskonałości i nieskończoności. Suma liczb 3 i 4 tj. liczby boskiej i liczby ludzkiej. Siódmego dnia Bóg odpoczywał po skończeniu świata przez co Stwórca uświęcił swoje dzieło. Modlitwa Pańska „Ojcze Nasz” ma 7 wezwań.
Ósemka” to wejście w coś nowego w nową rzeczywistość. Liczba 8 wyraża pewien porządek i prawo. Chrystus w czasie kazania na górze daje 8 Błogosławieństw.
Dziewięć” to liczba zwielokrotniona, potrójnie 3×3. To pełnia doskonałości. Abrahamowi w wielku 99 lat ukazał się Bóg. Św. Paweł w Liście do Galatów wymienia 9 owoców Ducha Świętego (Ga 5,22)
Dziesięć” to liczba przynależna człowiekowi. Oznacza też wielość zdarzeń i ważność jakichś słów.. Mamy 10 plag egipskich i 10 przykazań Bożych.
Jedenaście” to liczba oznaczająca niepożądane przepełnienie i wzburzenie ciąglości. W czasie, gdy Judasz zdradził Jezusa zostało jedenastu Apostołów, dlatego trzeba było dopełnić ten brak poprzez wybór Macieja.
Dwanaście” oznacza Boży porządek. Np. Apokaliptyczna Niewiasta obleczona w wieniec z dwunastu gwiazd nad głową.
Czterdziestka” to liczba oznaczająca czas próby i wyjątkowego doświadczenia. Przez 40 dni i 40 nocy padał deszcz oznaczający zbliżający się potop. Jezus przez 40 dni przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez diabla. Przez 40 dni Jezus pościł itd.
Pięćdziesiąt” oznacza radość i spełnienie! Przecież 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa, przychodzi Duch Święty i napełnia darami Apostołów i innych wierzących.
Tysiąc” jest symbolem mnogości i liczby wprost niepoliczalnej, choć zamkniętej. Jezus obiecuje łaskę do tysięcznego  pokolenia tym, co wielbią Jezusa i oddają Jemu chwałę. A w Apokalipsie Święty Jan Apostoł opisuje swoją wizję 144000 zbawionych.
Luczba „666” oznacza bestię, to liczba wcielonej niedoskonałość (trzy szóstki obok siebie !).
Na zakończenie spotkania wysłuchaliśmy kilku świadectw działania mocy Bożej w naszym życiu i zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, by oddać hołd naszej Mamie.
Poprzedni wpis | 2020-9-22Życzenia imieninowe dla księdza Tomasza (22.09.2020)
Następny wpis | 2020-9-30Zmiana terminu wspólnotowej Eucharystii (01.10.2020)

Zostaw komentarz