Zacznij pisać i naciśnij „Enter”
© | Wspólnota Jednego Ducha | Realizacja: Artur Kościesza

Raz jeszcze o ewangelizacji (22.10.2020)