Usprawiedliwienie przez wiarę, nie z uczynków (08.10.2020)

Spotkanie w dniu 8.10 br. rozpoczeło się od wspólnotowej Mszy Św. O oprawę Eucharystii zatroszczyli się bracia i siostry, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w wyjątkowej uczcie z naszym Panem. Modlitwę na spotkaniu poprowadzili brat Jurek i brat Jan. Mogliśmy dziękować Duchowi Świętemu za to, co dla nas przygotował, bo On wie, co dla nas jest najlepsze. Tym razem konferencję wygłosiła nam siostra Edyta. Jej tematyka dotyczyła ona usprawiedliwienia przez wiarę, a nie przez uczynki. W swoim wystąpieniu prelegentka podkreślała, że wiara otwiera przed każdym z nas nowe spojrzenie na Boga jako Ojca, na siebie i na świat. Św. Paweł pisał, że „sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia” (Rz 10,10). Wiara płynącą z głebi serca przynosi nam łaskę życia wiecznego, zmienia codzienność i przynosi odpowiedź na pytania, jakie stawiamy Bogu. Dawcą takiej wiary jest kochający Stwórca, dlatego nie można mieć uwierzyć bez poznania Boga. Wiara to zaufanie w Ewangelię Jezusa i w to, co On dla nas zrobił. Bóg ma dla nas dobre wieści. On „zapłacił” życiem Swojego Syna za nasze grzechy. Jezus zrobił to z miłość do nas. Człowiek nie jest w stanie sam powrócić do Boga, dlatego Ojciec posłał nam Jednorodzonego Syna, który nam otwiera drogę do tronu Jego łaski. Wiara to nie tylko deklarace ustne, ale to także przestrzeganie  Bożego Prawa. Bez miłość nie bedziemy umieli okazywać jej innym (zob. List św. Jakuba Apostoła). Jezus Chrystus za darmo mam otworzył niebo, ale osiągniemy je dzięki wierze, która wyraża się na codzień w uczynkach miłości. Dziękujemy Bogu, że możemy być narzędziami w jego rękach.
Po konferencji wysłuchaliśmy świadectw życia z Panem.
Mogliśmy także wielbić Jezusa tańcem, który poprowadziła dla nas Diakonia Tańca.
Opr. Katarzyna Strzałek
Poprzedni wpis | 2020-10-03Jestem dzieckiem kochającego Ojca (01.10.2020)
Następny wpis | 2020-10-16Szabat żydowski a świętowanie niedzieli (15.10.2020)

Zostaw komentarz