Warsztaty i quiz nt nowej ewangelizacji (07.10.2021)

W pierwszy czwartek października br. spotkaliśmy się najpierw na Eucharystii, o której oprawę zadbała grupa Piotra. Po Mszy Świętej przez godzinę adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na nasze spotkanie do auli pod kościołem udaliśmy się ma warsztaty ewangelizacyjne.

Najpierw ksiądz Tomasz zrobił nam w formie zabawy Quiz wiedzy o ewangelizacji i dzieł podejmowanych przez naszą SNE. Trzeba przyznać, że wypadliśmy bardzo dobrze.

Następnie skupiliśmy się na Liście do Rzymian, który jest listem dogmatycznym. We fragmencie Rz 7,14-25 święty Paweł mówi o dualizmie, który polega na tym, iż choć rozum wie, iż prawo jest dobre, to jednak: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę”.

Jako pracę domową otrzymaliśmy zadanie przeczytać ósmy rozdział Listu do Rzymian.

Poprzedni wpis | 2021-9-27Wezwanie do ewangelicznego radykalizmu (23.09.2021)
Następny wpis | 2021-10-08Październikowa posługa Wspólnoty (08.10.2021)

Zostaw komentarz