Życzenia Wielkanocne A.D. 2021

       Zmartwychwstał Pan, Alleluja! 

 

“Kontemplując Zmartwychwstałego,

 chrześcijanin odkrywa na nowo motyw swojej wiary

 i przeżywa ponownie radość”

                Jan Paweł II

 

Wydarzenia zapowiadane przez Pisma, a zrealizowane w życiu Jezusa z Nazaretu, zmieniły bieg historii, a ludzkości przyniosły nadzieję życia wiecznego. Każdy człowiek został zaproszony do uczestnictwa w Zmartwychwstaniu Chrystusa. A współuczestniczyć w nim może ten, kto Jezusa naśladuje w dźwiganiu krzyża i kto razem z Nim umiera. “Jeśli bowiem z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy.”

Pusty grób i Zmartwychwstały Jezus – niepojęte, ale prawdziwe. Wiara w Jezusa, który własną śmiercią zwyciężył śmierć i zmartwychwstając darował nam życie, mówi każdemu z nas – zło nie może triumfować na świecie, grzech nie jest wieczny a nawet największa rozpacz nie jest bezkresem.

Dzieląc się radością płynącą z Misterium Zmartwychwstania, które jest wyrazem wielkiej, bezgranicznej miłości Boga do człowieka, życzymy aby Zmartwychwstały Chrystus Pan był źródłem radości, nadziei i pokoju oraz naszą mocą w doświadczeniach. Niech napełnia serca obfitością swoich łask i odwagą, byśmy pomimo licznych przeszkód mogli wciąż nieść światu tę najpiękniejszą Dobrą Nowinę o Zbawieniu.

Życzą

Emilia – Lider Wspólnoty Jednego Ducha

oraz Ks. Tomasz – Opiekun Duchowy

Poprzedni wpis | 2021-4-01Życzenia na Wielki Czwartek A.D. 2021 (01.04.2021)
Następny wpis | 2021-4-12Wyzwania pastoralne w okresie pandemii (08.04.2021)

Zostaw komentarz