Zacznij pisać i naciśnij „Enter”
© | Wspólnota Jednego Ducha | Realizacja: Artur Kościesza

Rocznica wizyty Jana Paw�a II – 2009.06.10

Rocznica wizyty Jana Paw�a II – 2009.06.10