02 lipiec sobota

02 lipiec sobota

<<Sprawy postów >>

Odwieczne pytanie jak i kiedy należy pościć . Co należy czynić , aby post miał sens i był owocny . Żeby nie było to pokazywanie się ludziom , tylko miłość do Mistrza . W naszym życiu jest czas na post i czas na powstrzymanie się od niego . Poszcząc rozwijamy w sobie gwarancję dyscypliny . Każdy post ma czemuś służyć . Ma na nas oddziaływać . Nie jest on bowiem potrzebny Bogu , ale nam . Modlitwa i post nie zmienią nic w tym co zaplanował Pan dla nas ,ale zmienią nas samych. Każdy post jest praktyką pokutną . W ewangelii uczniowie Jezusa nie pościli co spowodowało oburzenie Faryzeuszy . Sam post umacnia nas w naszych postanowieniach . Podejmujmy post od wszystkiego co nie pozwala nam iść do przodu ku pełnemu zjednoczeniu z Jezusem.

Poprzedni wpis | 2022-7-0101 lipiec Piątek
Następny wpis | 2022-7-0303 lipiec Niedziela

Zostaw komentarz