08.09.18 RCh

Sobota 8 Września

 

„Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.”

 

Często nie wiemy jaką podjąć decyzję, co zrobić, lub czego nie robić. Jesteśmy rozdarci i niepewni. Warto w takich sytuacjach prosić Ducha Świętego o pomoc. Duch Święty jako Pocieszyciel chce prowadzić nas we wszystkim, co robimy i możemy uczyć się słyszeć Jego głos. Wsłuchaj się w Ducha Świętego przemawiający do twojego serca. Celem działania Ducha Świętego jest wspomaganie nas w odczytaniu i wypełnieniu woli Ojca. Doświadczamy tego zarówno w natchnieniach, które harmonizują z sumieniem prawym, pewnym i wrażliwym, jak i w wydarzeniach, przez które Ojciec odsłania nam swoją wolę. Należy być ostrożnym w rozpoznawaniu natchnień, gdyż mogą one być manipulowane przez złego ducha, bo i on się nim posługuje. Dziś wielu nie odróżnia sumienia od przekonania, a wówczas zły duch wykorzystuje natchnienia do prowadzenia człowieka ścieżkami swojej woli. Działanie Ducha Świętego poznajemy po owocach. Wymienia je św. Paweł w liście do Galatów: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22—23). To po tych owocach poznajemy obecność i działanie Ducha Świętego w naszym sercu. Duchu Święty pomóż mi podejmować właściwe, zgodne z wola Bożą decyzje. Poruszaj moje serce, podsuwaj mi właściwe myśli i słowa. Przyjdź Duchu Święty i pomóż mi przejść przez życie zgodnie z planem Najwyższego.

Poprzedni wpis | 2018-9-0607.09.18 RCh
Następny wpis | 2018-9-0809.09.18 RCh

Zostaw komentarz