18.05.19 RCh

Sobota 18 maja

 „O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię…”

 Modlitwa w imieniu Jezusa jest modlitwą w autorytecie Jezusa. Oznacza to, że prosimy Boga Ojca, by działał w odpowiedzi na nasze modlitwy, ponieważ przychodzimy do Niego w imieniu Jego Syna, Jezusa. Modlitwa w imieniu Jezusa oznacza to samo, co modlitwa zgodna z Bożą wolą: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili” (1 List św. Jana 5:14-15). Taka modlitwa jest modlitwą o rzeczy, które uwielbią i uczczą Jezusa.Modlitwa w Imieniu Chrystusa to taka, w której chcemy to, co On chce, stanowimy Jedno z Nim. On dyktuje naszym sercem, myślami, słowami .To nie formuła, to nie jest mówienie słów wyuczonej ‘modlitwy’, to głęboka relacja i rozmowa z Przyjacielem, którego znamy i kochamy. „Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysłuchana.” (św Bernard z Clairvaux)

Poprzedni wpis | 2019-5-1717.05.19 RCh
Następny wpis | 2019-5-1919.05.19 RCh

Zostaw komentarz