27 czerwiec Poniedziałek

27 czerwiec Poniedziałek

<<Pójść za kimś >>

Bóg w Jezusie uczynił nas dziećmi światłości. Nie jesteśmy w stanie rozeznać wszystkiego bez pomocy i łaski Jezusa. Nie jest proste iść za kimś. Bardzo byśmy chcieli , ale tu potrzeba naszej decyzji w pewnych wyrzeczeniach . Nasz grzech trzyma nas niejednokrotnie i nie pozwala zrobić kroku do przodu . Jesteśmy tak jakby związani przeszłością , która jest w naszych sercach i umysłach . Nie umiemy zostawić tego co było, choć oddajemy to Panu w sakramencie pojednania . Stajemy się wtedy umarłymi dla świata, a świat potrzebuje nas tu i teraz. Jezus przestrzega że wygody i chęć zabezpieczenia sobie życia mogą stać się trudnością w podążaniu za Nim do celu. Odrzućmy wszystko co nas trzyma . Musimy mieć wolność. Musimy mieć ogromną wiarę. Potrzebna jest też miłość i nadzieja , aby zrealizować Boży plan . Aby go odkryć .Jezus oddając się Bogu, zrealizował swoją misję do końca. Czy my umiemy tak się oddać Panu , aby nasza misja przyniosła olbrzymi plon.

Poprzedni wpis | 2022-6-26Niedziela 26 czerwca
Następny wpis | 2022-6-2828 czerwiec Wtorek

Zostaw komentarz