Czwartek 1 listopada

„Błogosławieni….” 


Błogosławieństwo Boże, jest szczególnym znakiem opieki Boga nad nami, zapewnieniem o miłości, radością rozpierającą serce obdarowanego tymże błogosławieństwem, pokojem ducha, jest zapewnieniem błogosławionego życia. Często zapominamy, że błogosławieństwo przekazywane jest przez znak krzyża, który jest wpisany w życie każdego człowieka. Jeśli jednak uznamy swoją słabość, małość i uznamy, że sami nic nie możemy, a wszelkie dobro pochodzi od Boga Pan Bóg będzie nas prowadził, będzie się nami opiekował. Jeśli wszystko co nas dotyka, prześladowania, smutek, niesprawiedliwość oddamy Bogu i nie będziemy chować w sercu do nikogo urazy, Pan będzie nam błogosławił. On głosi, że każdy nasz smutek, cierpienie, prześladowanie, jeśli będzie przeżyte z Nim, zamieni się w radość i wesele i nie tylko w niebie, ale już na ziemi.
Poprzedni wpis | 2012-10-30Środa 31 października
Następny wpis | 2012-11-01Piątek 2 listopada

Zostaw komentarz