Czwartek 10 stycznia

„…abym ubogim niósł dobrą nowinę” 

Każdy ochrzczony i po bierzmowaniu został namaszczony Duchem Świętym. Tak więc powinniśmy wyznawać wiarę w Niego, prosić o prowadzenie i opiekę. Powinniśmy wierzyć, że Duch Święty jest w nas i działa poprzez nas. Jesteśmy powołani i powinniśmy apostołować poprzez swoje życie, postawę, działanie i słowo. Mamy nieść Ducha Miłości do wszystkich opuszczonych, cierpiących, wszędzie tam gdzie zamieszkał grzech. Wokół nas jest zawsze ktoś, do którego Pan nas posyła. On nie oczekuje, że staniemy się od razu idealnymi ewangelizatorami, ale oczekuje od nas współpracy z Nim samym i z Duchem Świętym.
Poprzedni wpis | 2013-1-06Środa 9 stycznia
Następny wpis | 2013-1-06Piątek 11 stycznia

Zostaw komentarz