Czwartek 13 marca

Czwartek 13 marca

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.”

 

Jezus daje kolejne słowo, które ma w sobie moc rozwoju i wydania owocu w słuchających Jego nauki. To słowo sprawia w nas przemianę myślenia, byśmy upodabniali się do Jezusa w Jego pełnym zawierzeniu Ojcu i darze dla ludzi. Jezus zmienia negatywną formułę starożytnej zasady „Nie czyń bliźniemu co tobie nie miłe” na pozytywną, aby czynić dobro innym tak jak sobie. Czas wielkiego postu ma w obudzić w nas pragnienie rozszerzania Królestwa Bożego, którego zasadą życia jest miłość Boża. Przyjmując od Boga życie, które jest ożywiane miłością możemy stawać się w pełni sobą – człowiekiem – poprzez dar z siebie dla bliźniego. W tym zawierzeniu Bogu i przyjęciu Jego darów wlewa się w nas życie, które rozwija się, gdy jest dzielone z innymi. Bóg jest miłością!

 

Poprzedni wpis | 2014-3-11Środa 12 marca
Następny wpis | 2014-3-13Piątek 14 marca

Zostaw komentarz