Czwartek 14 grudnia

Czwartek 14 grudnia

„Kto ma uszy, niechaj słucha!”


Niezależnie od tego, czy utożsamiamy się z jakąś wspólnotą, chyba każdy z nas myśli sobie czasem „to, co ksiądz mówi, to chyba nie do mnie”, „ja się do ewangelizacji nie nadaję”, albo: „wszyscy potrafią się tak głęboko modlić, a ja mam wrażenie, że recytuję”. Otóż, dzisiejszą ewangelią Jezus odpowiada na nasze niepewności. Pokazuje, że (Jego) moc, w słabości (naszej) się doskonali. Jezus nie ma przygotowanej listy wybranych, którzy doskonale pełnią wolę Ojca i już mają zaklepane miejsca w Królestwie Niebieskim. „Kto ma uszy, niechaj słucha!” – Jezus, do życia w Nim powołuje każdą i każdego z nas. Kocha nas tak bardzo, że wszystkich pragnie tą miłością ogarnąć, wszystkich pocieszyć i dać życie w obfitości. To nasz wybór. Czy przyjmiemy Jego zaproszenie…? Czy zechcemy słuchać, nie zawsze łatwego do przyjęcia i zgodnego z naszym zamysłem, głosu Pana? Otwierajmy nasze uszy i serca na głos Boga, który pragnie mówić do nas, do każdego osobiście, dziś, teraz, właśnie w ten czwartek. Czy naprawdę chcemy Go usłyszeć…? Panie, daj nam łaskę pragnienia Ciebie. Przyjdź, wypełniaj nas sobą, przenikaj na wskroś Twoją Miłością. Bądź uwielbiony Panie Jezu, Synu Boga, który jak najczulszy przyjaciel, głosem pełnym pokoju, szepczesz do ucha każdego z nas: „Ja Jestem”. 

Poprzedni wpis | 2017-12-12Środa 13 grudnia
Następny wpis | 2017-12-14Piątek 15 grudnia

Zostaw komentarz