Czwartek 16 czerwca

Czwartek 16 czerwca

 

„Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…”


Jezus uczy dziś nas wszystkich najdoskonalszej modlitwy. Naukę rozpoczyna od przestrogi przed gadatliwością. Nie od ilości i piękna wypowiadanych słów zależą owoce modlitwy, ale od ich treści. Chrystus uświadamia, że Bóg, wie najlepiej, czego nam potrzeba i pragnie, byśmy się otworzyli na Jego łaski. Zaczynając modlitwę od słów „Ojcze nasz” Jezus uczy nas postawy dziecięcej miłości i ufności do kochającego Ojca w niebie. Modlitwa Pańska, choć krótka i prosta zawiera wszystko, czego potrzebujemy w życiu. Każde jej słowo niesie ogromną moc i głębię przekazu. Trzy pierwsze wezwania zawierają uwielbienie Boga. Święć się imię Twoje – nie moje. Przyjdź królestwo Twoje – nie moje. Bądź wola Twoja – nie moja. Uczą one pokornego zawierzenia całego życia miłującemu Ojcu i wypełniania Jego woli. W następnych wezwaniach prosimy o chleb powszedni – symbol naszych potrzeb materialnych, a także o Bożą moc w walce z pokusami i wyzwolenie od złego. Szczególny nacisk Jezus kładzie na postawę miłosierdzia i zdolność do przebaczenia. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tę najpiękniejszą modlitwę. Spraw, byśmy z pokorą i ufnością potrafili, tak jak Ty, kochać, przebaczać i wypełnić w życiu wolę Ojca!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-6-15Środa 15 czerwca
Następny wpis | 2016-6-17Piątek 17 czerwca

Zostaw komentarz