Czwartek 17 12 mh n

Czwartek 17 grudnia

 

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba;…”

 

W bezpośrednim przygotowaniu do Bożego Narodzenia patrzymy wstecz na linię pokoleń, które poprzedziły przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. Bóg przyszedł w konkretnym momencie historii Narodu wybranego jako Bóg – Człowiek, aby ludzie doświadczyli zbawienia. Bóg, od samego początku rodu Abrahama, wszedł w szczególną relację z człowiekiem, aby współpracować w dziele stworzenia i zbawienia człowieka. Każda z osób miała swoją niepowtarzalną misję w budowaniu Bożej rodziny, której najpiękniejszym owocem miłości jest Jezus. Boża rodzina opiera się na obietnicy danej Abrahamowi o niezliczonym potomstwie, które Bóg dał naszemu praojcowi ze względu na Jego wiarę – zawierzenie w całości. Dziś patrzymy również na linię wiary po Jezusie Chrystusie, który obumarł jak ziarno, aby wydać wspaniały plon. Dziś warto podziękować Bogu za tę rodzinę, w której Bóg jest cały czas obecny, za rodzinę, w której naszą egzystencję opieramy na łaskawości Boga oraz naszej wierze w Niego. Dziękujemy za konkretne osoby – rodziców, dziadków, wiele pokoleń, które przekazywały dar wiary z pokolenia na pokolenie. Dziś w centrum historii widzimy Jezusa, naszego Brata, który prowadzi nas do radości swego Ojca. Patrzymy na Niego oczami serca! Wypatrujmy Go wytrwale i z miłością. „Przyjdź, Panie Jezu!

 

 

Poprzedni wpis | 2015-12-16Środa 16 12 mh
Następny wpis | 2015-12-18Piątek 18 12 mh

Zostaw komentarz