Czwartek 22 stycznia

Czwartek 22 stycznia

„A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.”

Jezus kroczy po świecie w mocy Boga, będąc też Bogiem jest samą miłością i w ten sposób przyciąga do siebie ludy. Tłumy wiedzą, że ma moc zbawczą, która może ich uleczyć. Przemienia ich ciała i duszę. Nie jednej osobie leczy serce jednym spojrzeniem. Ale to wszystko czyni w mocy swojego Ojca z nieba. Jezus jest Mu posłuszny i chodzi drogami, które Mu wyznacza pełniąc, Jego wolę. Ojciec Go posyła, ale nigdy nie zostawia samego, ciągle trwa w Nim. A najpiękniejsze jest to, że Bóg wzywa nas do tego samego. Każdego dnia posyła nas, byśmy szli z miłością do drugiego człowieka. I jeśli będziemy pełnić wolę Bożą, będzie trwał w nas, i przez nasze spojrzenie pełne Jego miłości będzie sam przemawiał do wszystkich którzy nas przyjmą. Boże naucz mnie pełnić Twoją wolę z miłością tak jak, to robił Twój Syn, by każdy napotkany człowiek, widział w moich oczach spojrzenie Jezusa. 

 

 

Poprzedni wpis | 2015-1-21Środa 21 stycznia
Następny wpis | 2015-1-23Piątek 23 stycznia

Zostaw komentarz