Czwartek 25 sierpnia

Czwartek 25 sierpnia

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie…”

Ostatnimi czasy przepowiednie końca świata pojawiają się średnio raz na kilka miesięcy. Czy zatem ktoś wie kiedy ten dzień nastąpi? Czy należy bać się końca świata? Na pytanie o dokładną datę końca świata Pan Jezus odpowiada w sposób jednoznaczny: „o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec” (Mt 24,36). Tak więc ten dzień jest wiadomy tylko Bogu. Dla każdego z nas śmierć będzie swojego rodzaju „końcem świata”. Wtedy wszyscy spotkamy Chrystusa „twarzą w twarz”.  Powinniśmy zawsze czuwać i być gotowi na spotkanie ze Zbawicielem. Decydujące znaczenie dla naszej wieczności ma chwila śmierci. Ponieważ nie jest ona nam znana, podobnie jak nie wiemy, kiedy przyjdzie Chrystus w chwale, dlatego powinniśmy według zachęty Zbawiciela ustawicznie czuwać. Czuwanie to polega na życiu zgodnym z Bożymi przykazaniami, na żałowaniu za grzechy, wynagradzaniu za nie Bogu i ludziom, na modlitwie itp. W każdej chwili naszego życia w naszej duszy musi być łaska uświęcająca, jak oliwa w lampach mądrych panien, które czekały na przybycie oblubieńca. Panie Jezu Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem, daj mi łaskę życia w zgodzie z Twoją nauką, aby ziemski koniec był dla mnie początkiem…

Poprzedni wpis | 2022-8-24Środa 24.08.2022
Następny wpis | 2022-8-25Czwartek 25 sierpnia

Zostaw komentarz