Czwartek 26 maja

Czwartek 26 maja

 

„A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówił nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi.”

 

Dziś, w uroczystość Bożego Ciała, czytamy Ewangelię o cudownym rozmnożeniu chleba. Jezus przyjął dar od uczniów i pomnożył go tak, że nakarmił ogromne rzesze słuchających Go ludzi. Przez cud rozmnożenia chleba Jezus odsłania, kim jest i jaki jest Jego stosunek do ludzi. To miłość jest priorytetowym motywem czynienia cudów. Chrystus wszystko widzi i wszystko wie o nas; On dobrze wie, jakie potrzeby ma człowiek. Cudowne rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eucharystii. W ten sposób Ewangelista zapowiada dar pełni życia, jaki otrzymamy w czasie Mszy Świętej, gdy będziemy spożywać ciało Chrystusa. Łącząc się z Jezusem w Komunii Świętej zapraszamy Go do naszego życia, aby je umacniał i przemieniał. W Eucharystii budujemy wspólnotę Kościoła, którego On jest Głową. W tym białym, kruchym opłatku jest z nami stale obecny żywy i prawdziwy Bóg. Idąc z Jezusem Eucharystycznym w procesji Bożego Ciała ulicami miast, wyznajemy publicznie, że to On jest jedynym Panem i Zbawicielem, któremu oddaliśmy całe nasze życie. Jezu! Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-5-24Środa 25 maja
Następny wpis | 2016-5-27Piątek 27 maja

Zostaw komentarz