Czwartek 27 czerwca


„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.”

W modlitwie „Ojcze nasz” często wołamy „…bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”. W ten sposób wyrażamy w jakimś stopniu naszą zgodę na spełnienie Bożej obietnicy w naszym życiu, a tą obietnicą jest zjednoczenie człowieka z Bogiem w wieczności. Drogą ku szczęściu wiecznemu jest ufne zawierzanie siebie Najlepszemu Ojcu każdego dnia, by w moim życiu Bóg znalazł przestrzeń tylko dla siebie. Tu nie wystarczy jakaś formuła powtarzana bezmyślnie, ale zejście w modlitwie do głębi swego serca, by oprzeć swe życie na jedynej skale, którą jest Bóg.
Poprzedni wpis | 2013-6-24Środa 26 czerwca
Następny wpis | 2013-6-27Piątek 28 czerwca

Zostaw komentarz