Czwartek 27 kwietnia

Czwartek 27 kwietnia 

 

„Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże (…) Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim.”

 

Kogo my słuchamy, czyje słowa bierzemy sobie do serca? Czy w codzienności postępujemy w myśl zasady „bardziej słucham Boga niż ludzi”? Bóg dał nam swojego Syna, a Ten nas wykupił. Nie dość, że zbawił nas, ocalił od wiecznej śmierci, to wciąż na nowo podnosi nas z martwoty naszych grzechów, każdego dnia daje nam Siebie w Bożym Słowie, w sakramentach, w cieple i serdeczności drugiego człowieka, w modlitwie, w łaskach, których przez zabieganie nie dostrzegamy i nie doceniamy. A wszystko, co otrzymujemy, płynie właśnie z łaski Pana. Czy w naszym życiu Ten, który pochodzi z nieba, jest ponad wszystkim? Czy jest ponad nami samymi? Tak trudno jest stanąć w drugim rzędzie, powiedzieć „nie moja, lecz Twoja wola Panie”. Aby być zdolnym do oddawania Bogu prowadzenia, także potrzeba nam Jego łaski. Prośmy Pana o łaskę ufności, wytrwałej wiary w Jego miłość do nas. W to, że kiedy w naszym życiu Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym, bo On to poukłada.

 

 

Poprzedni wpis | 2017-4-25Środa 26 kwietnia
Następny wpis | 2017-4-27Piątek 28 kwietnia

Zostaw komentarz