Czwartek 29 września

MICHAŁA ARCHANIOŁA

3. Upraszać św. Archanioła Michała o ustawiczną opiekę nad Kościołem.


Pod Twym sztandarem wszyscy do boju

Stajemy z hasłem: „Któż jak Bóg!”

O prawa Boże, o dar pokoju,

Walczyć będziemy, aż padnie wróg. Chrystus jest prawdziwie zwycięzcą grzechu, diabła i śmierci. W Nim zawsze zwyciężymy; On często udziela nam pomocy przez aniołów i świętych. Teraz odbywa się sąd nad tym światem – powiedział Jezus z myślą o ostatnich wydarzeniach swego życia tu, na ziemi, – Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Na stwierdzenie uczniów, iż na Jego imię złe duchy im się poddają, Pan rzeki do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica”. Jednak do końca czasów chrześcijanie nie zatriumfują nad diabłem. Dlatego św. Piotr najpierw zachęca pierwszych chrześcijan do pokładania jak największej ufności w Bogu: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was, ale następnie żywo nawołuje ich do baczności, aby byli czujni: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Św. Cyprian poucza: „Chodzi wokół każdego z nas, jak nieprzyjaciel, który zaczaił się i bada mury, szuka, czy jakaś część ich jest słabsza niepewna, ażeby tamtędy się przedostać. Kiedy Apostoł pisał te zalecenia, zapewne pamiętał słowa Nauczyciela: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenice, ale Ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustala twoja wiara…

Wielki triumf diabła w naszych czasach polega na tym, że wiele osób o nim zapomniało albo myśli, że należy on do wierzeń z czasów zacofanych pod względem kultury. Nie zapominajmy o tym, gdyż jego tajemnicze działanie w życiu świata i ludzi jest realne i skuteczne. Zwracajmy się często do św. Michała Archanioła. Papież Jan Paweł II w cytowanym przemówieniu kilkakrotnie powracał do odmawiania w imieniu całego Kościoła starodawnej modlitwy do tego świętego Archanioła: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne źle duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Dzisiaj czcimy pamięć Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, zakorzenioną mocno w całej Tradycji Kościoła. Imię Michała (po hebrajska: Któż jak Bóg?) przypomina walkę stoczoną przez tego Archanioła i wiernych aniołów z Lucyferem i jego zwolennikami, którzy zbuntowali się przeciw Bogu i zostali strąceni do piekła. Św. Gabriela (po hebrajsku: Moc Boża) Bóg wybrał do zwiastowania Maryi tajemnicy Wcielenia. Imię Rafała (po hebrajsku: Lekarstwo Boże) przypomina jego misję jako lekarza i towarzysza podróży młodego Tobiasza.

Poprzedni wpis | 2011-9-26Środa 28 września
Następny wpis | 2011-9-26Piątek 30 września

Zostaw komentarz