Czwartek 7 lipca 2016

Czwartek 7 lipca

„Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie». Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.”

W dzisiejszej Ewangelii Jezus udziela pouczeń apostołom wysłanym z misją ewangelizacyjną. Przyjrzyjmy się im, bo dotyczą każdego ewangelizatora. Pierwszym i najważniejszym jest głoszenie królestwa Bożego. My pierwsi mamy w je uwierzyć i przybliżać ewangelizowanym. Przez Ducha Świętego Jezus udziela swej mocy i w Jego imię możemy dokonywać rzeczy wielkich. Czy w to wierzymy? Otwórzmy się na Jego moc. Przecież tyle jest dusz spragnionych Jego miłosierdzia i potrzebujących pomocy. Mamy prowadzić je do Jezusa, aby uzdrawiać duchowo i fizycznie. Naszymi głównymi atutami są żywa relacja z Jezusem i świadectwo tego, co On dokonał w naszym życiu. Chrystus przypomina, że wszystko otrzymaliśmy od Niego za darmo i za darmo powinniśmy dzielić się tym z innymi. Czy potrafimy być hojni i poświęcać się tam, gdzie nie oczekujemy zapłaty, uznania i życzliwości? Jezus zachęca do ubóstwa i rezygnacji z materialnego zabezpieczenia. Zdajmy się na Bożą opatrzność i otwórzmy na tych, do których nas posyła. Mamy wszystkim przekazywać dar Bożego pokoju, bo on napełni tych, co go przyjmą i wróci do nas, gdy będzie odtrącony. Nie nawracajmy nikogo na siłę. Napełnij nas, Jezu, swoją Miłością, pokojem, radością i mocą, byśmy nieśli ją tym, do których nas poślesz!

 

Poprzedni wpis | 2016-7-06Środa 6 lipca
Następny wpis | 2016-7-07Piątek 8 lipca 2016

Zostaw komentarz