Niedziela 1 kwietnia

Bierzcie, To Jest Ciało Moje Potem Wziął Kielich I Odmówiwszy Dziękczynienie Dał Im, I Pili Z Niego Wszyscy. I Rzekł Do Nich To Jest Moja Krew Przymierza, Która Za Wielu Będzie Wylana”.


Niedziela Palmowa sprawowana jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wydarzenie to rozpoczyna Paschalne Misterium Chrystusa – mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tłum witający z entuzjazmem Jezusa za jakiś czas zamieni się w grono oskarżycieli. Ten czas poprzedzi paschalna wieczerza. Cierpiący Jezus dokonujący dzieła odkupienia ukazuje jak ogromna jest Boża Miłość do każdego bez wyjątku człowieka. Bóg jest miłosiernym Ojcem, który posłał swego Syna po to, by świat zbawić. Pokazał że ludzkie życie i ludzka godność ma w Bożych oczach wielką wartość, że dobro człowieka jest ważniejsze niż przepisy prawa. Agonia na krzyżu trwała trzy godziny. Podczas niej Jezus musiał wysłuchać wielu szyderstw tych, którzy stali pod krzyżem lub obok niego przechodzili. Chrystus jednak w tej sytuacji nie złorzeczył, nie odpowiadał szyderstwem za szyderstwo. Nie drwił z tych, którzy tak naprawdę będąc ofiarami zła, doprowadzili do Jego śmierci. Wie, że prawdziwa miłość do ludzi i prawdziwe zwycięstwo dobra nad złem dokona się dopiero wówczas, gdy On wypełni swą misję, umrze i zmartwychwstanie. To w pokornym wytrwaniu na krzyżu objawiła się prawdziwa wielkość Boga. Jezus bezgranicznie ufa Ojcu. Czy my zaufaliśmy Bogu? Jezus umarł za każdego z nas, za ciebie i za mnie. Uczynił to, bo nas kocha. Na miłość odpowiada się miłością. Uwierz tej miłości, pozwól kochać się Bogu i odpowiedz na nią swoim życiem.

 

Poprzedni wpis | 2012-3-30Sobota 31 marca
Następny wpis | 2012-3-30Poniedziałek 2 kwietnia

Zostaw komentarz