Niedziela 13 maja

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej”


Jezus zawsze zachęca wszystkich do trwania w Jego Miłości, która jest bardzo ofiarna, bo tylko ona przynosi ludziom szczęście i pokój, usuwając lęk. Stawia Swoją Bożą Miłość jako wzór do naśladowania i mówi:” To jest moje Przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Można więc powiedzieć, że tylko życie zgodne z Zasadami Ewangelii daje człowiekowi pełnie szczęścia. Jezus dziś poucza bardzo jasno, że trzeba zachowywać Przykazania Boże. Ja ktoś wiernie wypełnia Jego wolę, jest Jego przyjacielem. Człowiek swoimi naturalnymi siłami, bez Bożej Pomocy Jezusa nie jest w stanie dobrze wykonać tego, co On nakazuje, dlatego każdy koniecznie musi szukać Jego Pomocy. Tę pomoc na pewno otrzymuje ten, kto chce wiernie wypełniać Jego przykazania. Niepojęta i niewysłowiona jest Miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego, która objawiła się w Osobie Jezusa, który pragnie, aby Jego radość, była w nas i aby nasza radość była pełna. Panie pomóż mi, abym przede wszystkim Ciebie kochał ponad wszystko, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem- bo tylko wtedy potrafię kochać bliźniego jak siebie samego oraz z tej miłości czerpać radość i szczęście.

Poprzedni wpis | 2012-5-08Sobota 12 maja
Następny wpis | 2012-5-12Poniedziałek 14 maja

Zostaw komentarz