Niedziela 14 lipca

„Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył.”

 

Podstawowym przykazaniem streszczającym wszystkie inne jest przykazanie miłości Boga i człowieka. Świętość dzieci Bożych osiągamy przyjmując miłość Boga Ojca wyrażoną w sakramentach oraz w dzieleniu się tą miłością z bliźnimi. Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, dlatego Bóg chce, abyśmy w tej wspólnocie ćwiczyli się i rozwijali najpiękniejszy dar, jakim jest miłość. Przyjmując ten dar i dzieląc się nim z bliźnimi, będziemy doświadczać pełni życia, do jakiego Bóg powołał nas. W tym dziele naszego uświęcenia nieustannie towarzyszy obecność i dary Ducha Świętego. Prośmy codziennie o miłość, jaką nas ukochał Jezus Chrystus.

Poprzedni wpis | 2013-7-12Sobota 13 lipca 2013
Następny wpis | 2013-7-14Poniedziałek 15 lipca

Zostaw komentarz