Niedziela 14 lutego

Niedziela 14 lutego

 

„Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.

 

Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię, aby Go przygotować do zbawczej misji. Tam przez czterdzieści dni Jezus pościł, modlił się do Ojca i był kuszony przez szatana. Wielki Post jest dla nas okazją do „próby pustyni”, aby stanąć w prawdzie przed Bogiem w zmaganiu z naszymi pokusami, lękami i słabościami. Pokusy złego dotykają najsilniej, gdy przychodzi głód, zniechęcenie, kryzys fizyczny i psychiczny. Co jest moim „głodem”, niezaspokojonym pragnieniem? Popatrzmy jakimi pokusami kusił szatan Jezusa? To chęć posiadania, panowania i wszechmocy za wszelką cenę. Ich konsekwencje są tragiczne. Żądza bogactwa rodzi chęć panowania i władzy, co prowadzi do samowoli i pychy. Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post tak o tym pisał. „Im większym bogactwem i władzą [ktoś] dysponuje, tym większe może stać się jego kłamliwe zaślepienie…Temu zaślepieniu towarzyszy pełne pychy delirium wszechmocy…” Orężem Jezusa w walce ze złem jest Słowo Boże, a jeśli w pokorze odkryjemy przed Bogiem własną niemoc, doświadczymy Jego mocy, miłości i miłosierdzia. Nie bójmy się zawierzyć Jezusowi naszych słabości i pokus, bo to On pokonał wszelkie zakusy szatana!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-2-13Sobota 13 lutego
Następny wpis | 2016-2-15Poniedziałek 15 02 mh

Zostaw komentarz