Niedziela 15 września

Niedziela 15 września

 

„Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.”

 

Trzy przypowieści o miłosierdziu i radości Boga Ojca z powodu odnalezienia grzesznika są esencją Ewangelii. Całą historię zbawienia człowieka można zobaczyć jakby w soczewce powiększającej właśnie w tych przypowieściach. Bóg jest Bogiem radości, a najwięcej cieszy się z nawrócenia grzesznika, gdyż wtedy to Bóg okazuje najwięcej miłosierdzia. To jest w istocie Boga, że On rozdaje swoje życie nam, którzy nie mamy w sobie źródła życia. Dlatego, im bliżej jesteśmy z Bogiem przez modlitwę, przyjaźń i miłość wzajemną, tym bardziej jesteśmy otwarci na działanie Boga w naszym życiu. Wtedy też będziemy dzielić radość z Nim w powodu nawrócenia kogoś nam bliskiego… Jak się nie cieszyć, skoro ktoś, kto się zagubił, zmarnował swoje środki, został poraniony, wraca do pełni zdrowia i szczęścia? Warto dziś zbadać swoje serce, ile w nim jest prawdziwej radości, a ile kalkulowania i porównywania się z innymi? Czy moje serce odbiera strumień łaski od Boga niezależnie od tego, co dzieje się wokół mnie i od ludzkich opinii? Dziś jest niepowtarzalny dzień, aby cieszyć się razem z Bogiem Ojcem z powodu tego, że Jezus jest z nami grzesznikami, że wciąż nam przebacza i nie męczy się tym przebaczaniem, a my mamy zanieść innym tę radość i pokój, który jest darem obecności Ducha Świętego, który działa w głębinach serca. Zaproś dziś kogoś do tej radości Boga, gdyż On ma najlepszy plan dla każdego grzesznika, a podstawą tego planu jest Jego nieskończone miłosierdzie. Otwórz swoje serce na strumienie, na potoki Jego miłosierdzia, abyś był codziennie powodem do radości w niebie, że przyjmujesz już zaproszenie do wiecznej szczęśliwości razem z Bogiem! Jezu, ufam Tobie!

Poprzedni wpis | 2019-9-14Sobota 14 września
Następny wpis | 2019-9-1616.09.19 RCh

Zostaw komentarz