Niedziela 16 sierpnia at

Niedziela 16 sierpnia

 

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”

 

Najgłębszym pragnieniem każdego człowieka jest życie w wiecznym szczęściu i miłości. Jezus przyszedł na świat, aby dać nam to życie. Z miłości do nas umarł na krzyżu, aby odkupić nasze grzechy, a zmartwychwstając otworzył nam bramy Nieba. Ta ofiara Jezusa codziennie dokonuje się na Mszy świętej. Tak jak chleb jest niezbędnym pokarmem do życia naszego ciała, tak Komunia święta jest niezbędnym pokarmem dla naszej duszy, aby rozwijała się i wzrastała do życia wiecznego. Czy korzystasz z tego duchowego pokarmu i jak często? Jest on ogromną pomocą w codziennych zmaganiach z trudami życia. Hostia, którą przyjmujemy nie jest rzeczą martwą. To nie opłatek, to  żywy i prawdziwy Jezus. Czy masz tego świadomość? Jeśli tak, to nie może być Ci obojętne jak Go przyjmujesz, ani co robisz po Jego przyjęciu. W Komunii świętej dokonuje się miłosne zjednoczenie z Jezusem. On trwa we mnie, a ja w Nim. Im głębsza jest ta łączność i dłużej trwa, tym więcej doświadczymy Jego łask. Dziękuję Ci Jezu za dar Twego Ciała, którym karmisz mnie na życie wieczne. Trwaj we mnie i przemieniaj moje życie prowadząc do zbawienia i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

 

.

Poprzedni wpis | 2015-8-15Sobota 15 sierpnia
Następny wpis | 2015-8-17Poniedziałek 17 sierpnia mh

Zostaw komentarz