Niedziela 20 05 mh

Niedziela 20 maja

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.”

Duch Święty został zapowiedziany i wysłany do pierwszej wspólnoty uczniów, by stali się Kościołem. Jak ciało posiada duszę, tak też i Kościół, każda wspólnota, na tyle jest żywotna i działa, na ile jest napełniona Duchem Świętym. Paraklet znaczy tyle co Pocieszyciel i Obrońca dzieci. Właśnie dzieci Bożych, którymi jesteśmy, a przeciw tej prawdzie działa oskarżyciel, który podważa w dziecku wiarę w miłość Ojca do syna/córki. Być może w tych dniach doświadczasz szczególnej niemocy, słabości, ataku ze strony ducha kłamstwa. W takich momentach, próbach, szczególnie działa Duch Święty, przez to, że wstawia się z nami u Boga. Święty Paweł wprost mówi: „Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.” (Rz 8, 27). Kiedy przychodzi w nas zniechęcenie, „nieczucie” Boga, to pamiętajmy, że Duch Święty zstępuje właśnie w te miejsca, gdzie czujemy się słabi, ogarnięci nieraz trwogą, a On przynosi żywą wodę, ukojenie, pocieszenie w płaczu, ulgę w cierpieniu, pokrzepienie w trudzie, radość w oschłości, daje odczuć swą obecność przez poruszenia serca, przez ufne patrzenie na Krzyż Pana, przez naszą pokorną zgodę na wypełnienie woli Bożej, przez czyste powietrze, zachwyt dziecka nad pięknym światem, a także przez rozpalenie serca miłością Ojca. Duch Paraklet świadczy o Jezusie, a dzięki Niemu my też świadczymy, bo zostaliśmy już usprawiedliwieni, więc możemy Panu oddać chwałę w tym, że żyjemy według Ducha, korzystając w pełni z Jego darów i charyzmatów. Dar jest darmo dany, ale dzięki naszej współpracy z łaską, możemy przynieść Panu pomnożone dary, owoc naszej miłości i wdzięczności. Dajmy się w wolności poprowadzić Duchowi Świętemu w ramiona Ojca przez Syna, a Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, niech nas uczy jak słuchać Słowa i żyć nim na co dzień. Duchu Święty, uczyń ze mnie piękną świątynię dla Pana, abym z radością świadczył w każdym miejscu o tej Prawdzie, że Jezus umarł i zmartwychwstał, aby nikt nie zginął, a miał życie wieczne!

Poprzedni wpis | 2018-5-18Sobota 19 05 mh
Następny wpis | 2018-5-2021.05.2018 RCh

Zostaw komentarz