Niedziela 22 kwietnia

„Czemu Jesteście Zmieszani I Dlaczego Wątpliwości Budzą Się W Waszych Sercach? Popatrzcie Na Moje Ręce I Nogi: To Ja Jestem”


Jezus ukazywał się stopniowo tym, którzy z Nim wcześniej byli mocno związani miłością i pracą. W ten sposób Jezus wzmacniał wiarę i usuwał wszelkie wątpliwości z ich serc. Ten opis mówi, jak słabą wiarę mieli Apostołowie nawet wtedy, gdy już widzieli Zmartwychwstałego Jezusa. Kiedy po najbliższym Podniesieniu będziemy wypowiadali: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”, wypowiadajmy to tak, aby wszyscy uwierzyli, że jest to rzeczywiście prawda… Tylko wtedy bowiem nasza dusza może odczuć to, czego życzył przy spotkaniu swoich Apostołom: pokój i niezmąconą radość. Módlmy się aby nasza wiara w Zmartwychwstanie Jezusa była zawsze tak żywa i mocna, abym tę Prawdę z radością przekazywał innym ludziom, jak Apostołowie po Zesłaniu Ducha Świętego, i w ten sposób ułatwiał im osiągniecie Twego Szczęścia i pokoju, teraz na ziemi i kiedyś w Niebie. Amen.

Poprzedni wpis | 2012-4-13Sobota 21 kwietnia
Następny wpis | 2012-4-21Poniedziałek 23 kwietnia

Zostaw komentarz