Niedziela 24 04 mh

Niedziela 24 kwietnia

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.”

Pan Jezus mówi dziś do każdego osobiście o nowym przykazaniu, które zostawił jako najważniejsze słowo Boga, które niesie w sobie życie. Dotychczas łatwo było okazywać miłość – odwzajemnioną dobroć komuś, kto był życzliwy i przyjazny. Na czym polega nowość przykazania Jezusa? Przecież już wcześniej słyszeliśmy o przykazaniu Boga i bliźniego jak siebie samego (por. Łk, 10, 27). Czy już spełnianie tego przykazania nie poprawiłoby życia wielu ludzi na ziemi i w moim najbliższym otoczeniu? Pomyśl o tym przez chwilę… A jednak Jezus mówi o nowym przykazaniu, które jeszcze bardziej jest wymagające i z pewnością zmieniające mnie samego. Święty Paweł wyjaśnia nam, na czym polega miłość, którą Jezus wyraża przez odniesienie do siebie miłości bliźniego „jak Ja was umiłowałem.” W Liście do Rzymian św. Paweł tak ukazuje miłość Zbawiciela: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” (Rz 5, 8). Jezus oddał swoje życie dla Ciebie grzesznika, abyś żył już w nowy sposób, nie zatrzymując swego życia tylko dla siebie, ale dzielił się nim w każdej relacji. Jako ludzie nie jesteśmy zdolni do takiej miłości, ale w chrzcie świętym i w każdej Eucharystii, jesteśmy uzdolnieni i wyposażeni w miłość Zbawiciela, aby w kolejnych miejscach zapalać światło, które rozprasza ciemności egoizmu. Nie musimy się przejmować, że upadamy i nie kochamy jeszcze tak, jak Jezus. Ważne jest, aby w sercu pragnąć tak kochać, jak Zbawiciel mnie ukochał. Jak dobrze byłoby, gdyby współczesny Tertulian napisał o nas, chrześcijanach XXI wieku: „Zobaczcie, jak oni się miłują.”! Jak do tego dojść? Zaprzyjaźnij się z Duchem Świętym i Maryją. Oni Cię poprowadzą do przyjęcia miłości Jezusa i życia nią na co dzień z bliźnimi. I pamiętaj o uśmiechu, który możesz dać każdemu, kogo spotkasz. Zacznij od tego…

 

 

Poprzedni wpis | 2016-4-23Sobota 23 04 mh
Następny wpis | 2016-4-25Poniedziałek 25 kwietnia

Zostaw komentarz