Niedziela 25 grudnia

RODZINA Z NAZARETU

Święta Rodzina przykładem dla wszystkich rodzin.


Rodzina zjednoczona z Chrystusem jest członkiem Jego Mistycznego Ciała i zwie się „kościołem domowym”. Ta wspólnota wiary i miłości, jak Kościół, powinna w każdej sytuacji być żywym świadkiem Chrystusa. „Rodzina chrześcijańska pełnym głosem oznajmia zarówno obecne cnoty Królestwa Bożego, jak i nadzieję błogosławionego życia”. Wierność małżonków swemu powołaniu małżeńskiemu każe im między innymi modlić się o powołanie dla swych dzieci, aby z zaparciem siebie poświęciły się Bogu.

Każde chrześcijańskie ognisko domowe znajdzie w Świętej Rodzinie doskonały przykład, jak powinno postępować, aby każdemu ze swych członków dać możliwość uświęcenia i pełnię człowieczeństwa. „Nazaret jest szkolą, w której zaczynamy rozumieć życie Jezusa, szkolą, gdzie zaczynamy poznawać Jego Ewangelie. Tu uczymy się obserwować, słuchać, rozważać, wnikać w głęboki i tajemniczy sens tego prostego, pokornego i zachwycającego życia Syna Bożego wśród ludzi. Tutaj, może w sposób prawie niezauważalny, uczymy się także naśladować to życie”.

Rodzina jest podstawową i najprostszą formą społeczeństwa. Jest zasadniczą szkołą wszystkich cnót społecznych. Jest „rozsadnikiem” życia społecznego, gdyż w rodzinie uczymy się posłuszeństwa, troski o innych, poczucia odpowiedzialności, wzajemnego zrozumienia i pomocy, godzenia w duchu miłości różnych charakterów. Dzieje się to zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, które Kościół zawsze wspierał. Zdrowie społeczeństwa mierzy się zdrowiem rodzin. Dlatego ataki skierowane przeciwko rodzinie (na przykład legalizacja rozwodów) są atakami na samo społeczeństwo, których skutki rychło się odczuje. Przeżywamy czasy, w których „trudno się oprzeć przeświadczeniu, iż czyni się wszystko, aby to, co jest sytuacją nieprawidłową (…) ukazać jako prawidłowe i atrakcyjne, nadając temu zewnętrzne pozory fascynacji”.

„Niechaj Maryja Panna, tak jak jest Matką Kościoła, będzie również Matką „Kościoła domowego”, ażeby dzięki Jej macierzyńskiej pomocy każda rodzina chrześcijańska mogła rzeczywiście odzwierciedlać się i żyć tajemnicą Kościoła Chrystusowego. Niechaj Ona, Służebnica Pańska, będzie przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej; niech Ona, Bolesna Matka u stóp Krzyża, łagodzi cierpienia i osuszy łzy tych, którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych.

A Chrystus Pan, Król wszechświata, Król rodzin, niech będzie obecny, jak w Kanie, w każdym ognisku chrześcijańskim, aby dać mu światło, radość, pogodę i męstwo”.

Módlmy się dzisiaj w sposób szczególny do Świętej Rodziny za każdego z członków naszej rodziny, a zwłaszcza za najbardziej potrzebujących.

Poprzedni wpis | 2011-12-17Sobota 24 grudnia
Następny wpis | 2011-12-27Poniedziałek 26 grudnia

Zostaw komentarz