Niedziela 30 sierpnia

Niedziela 30 sierpnia

 

„Słuchajcie Mnie, wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”.

 

Boże, Ty dobrze znacz serce człowieka. Pouczasz, że to z ludzkiego serca wychodzi wszelka nieczystość, a tym, co je brudzi, jest grzech. Jezus zachęca, żebyśmy codziennie stawali w prawdzie i badali, co kryje się w naszych sercach, aby kształtować je na wzór Chrystusa. Zastanówmy się, z czym powinniśmy przyjść do Jezusa? Bóg, chce nas leczyć przez Eucharystie, sakrament pokuty i pojednania. A jak jest w naszym życiu? Co tak naprawdę kryje się w sercu? Co jest dla nas ważne? Czy nie zapominamy o miłości Boga i bliźniego? Jezu, prosimy Cię, uczyń serce nasze na wzór serca Twego.

 

 

Poprzedni wpis | 2015-8-28Sobota 29 sierpnia
Następny wpis | 2015-8-31Poniedziałek 31 sierpnia at

Zostaw komentarz