Niedziela 6 grudnia AT

Niedziela 6 grudnia

 

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.

 

W drugą niedzielę Adwentu słyszymy mocny głos „wołającego na pustyni” Jana Chrzciciela wzywającego nas do przygotowania się na przyjście Zbawiciela. Czy potrafimy odizolować się od zgiełku tego świata i wyjść na pustynię, aby na rekolekcjach, w ciszy i modlitwie, usłyszeć co Bóg chce nam teraz powiedzieć? Czy chcemy poznać Jego wolę i ją wypełnić? Jan wzywa do nawrócenia, do radykalnej przemiany myślenia i życia, aby całkowicie zerwać z grzechem i wrócić do Boga. Czy jest w nas pragnienie i chęć nawrócenia? Czy naprawdę chcemy być radykalni w sprawach Wiary? Czy w życiu szukamy kompromisu ze złem? Dopóki nie zrozumiemy, jak bardzo grzech niszczy życie i relację z Bogiem i bliskimi, trudno mówić o szczerym nawróceniu. Musi się ono dokonać w trzech płaszczyznach relacji: z Bogiem, ludźmi i sobą samym. Doświadczenie głębi Bożej Miłości prowadzi do miłości bliźniego i poczucia własnej wartości. Nie wystarczy tylko radykalna decyzja zmiany życia zakończona spowiedzią. W ślad za tym musi iść cierpliwe i wytrwałe „prostowanie ścieżek” swego życia, naprawianie krzywd i relacji z ludźmi, zwłaszcza najbliższymi. Potrzebna jest wytrwała praca nad swymi: wadami, nałogami, nawykami i wszystkim tym co prowadzi nas znów na drogi grzechu. W tej pracy szukajmy oparcia w Bogu. Panie, pomóż mi przygotować się na Twe przyjście! Przyjdź Panie Jezu! Amen. Przyjdź Duchu Święty! Amen. Prowadźcie nas do Ojca! Amen!

 

 

Poprzedni wpis | 2015-12-05Sobota 5 grudnia
Następny wpis | 2015-12-06Poniedziałek 7 grudnia

Zostaw komentarz