Niedziela 8 kwietnia

Nie Bójcie Się! Szukacie Jezusa Z Nazaretu, Ukrzyżowanego; Powstał Nie Ma Go Tu”


To jest czas pełen wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania. Wszystkie cztery ewangelie opisują, że pierwszymi świadkami pustego grobu, były wierzące kobiety, uczniowie Jezusa. One pierwsze odkrywają fakt otwarcia grobu i brak w nim ciała Jezusa. One nie zwątpiły i nie zaparły się. Teraz wcześnie rano, Maria Magdalena kilka godzin po zakończeniu szabatu przyszła do grobowca. Dzisiaj prawda o zmartwychwstaniu wydaje się być zbyt trudna, bo wciąż przekracza kategorie ludzkiego myślenia. Może łatwiej jest zamknąć się w swoim domu i zająć swymi sprawami. Może łatwiej jest żyć codziennością, tym co jest tu i teraz. A prawda o zmartwychwstaniu? Jest nie z tego świata… Jezus jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Chce, by Go zobaczyć i uwierzyć. Ale by uwierzyć, trzeba tego chcieć. Trzeba Go szukać i chcieć znaleźć. Pośród ludzi i znaków naszego świata. Spotykać Go i mówić o tym innym. Spotykać Go w swych zwycięstwach i porażkach, w radościach i tragediach, być z Nim w chorobach i cierpieniach, w dobrobycie i ubóstwie, gdy się rodzi i umiera. Szukaj więc! Wejdź do pustego grobu, byś ujrzał i uwierzył. Jezus Chrystus rzeczywiście wstał z martwych i żyje! Zmartwychwstał! Alleluja!

 

Poprzedni wpis | 2012-4-07Sobota 7 kwietnia
Następny wpis | 2012-4-07Poniedziałek 9 kwietnia

Zostaw komentarz