Piątek 1 marca

Piątek 1 marca

„Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”.

Te słowa Jezusa niewątpliwie odnoszą się do małżeństwa i jego misji opartej na stałości, wierności i nierozerwalnej jedności. Jednak bogactwo nauki w nich zawartej dotyczy również innych kwestii naszego życia, niezależnie od stanu i powołania. W Bożym zamyśle, dzieci nieodłącznie wiążą się z dwojgiem rodziców, dziś tak często rozdzielanych rozwodem. Praca wiąże się z uczciwym wykonywaniem swoich obowiązków, a tyle jest wokół okradania pracodawców i pracowników, zagarniania dla siebie, czy po prostu udawania, że się pracuje. Nazywanie się chrześcijaninem wiąże się z życiem przykazaniami i Słowem Bożym, a dziś tak często książeczki do bierzmowania czy indeksy dla narzeczonych są podbijane, aby to „zaliczyć”. Piękno relacji międzyludzkich przejawia się w zaangażowaniu, życzliwości i uczciwości względem drugiej osoby. Kiedy te elementy nie są pomijane, między ludźmi zostaje zachowana jedność tego, co łączy Bóg. Panie, pomóż nam żyć według Twoich wskazówek, strzec Twoich ścieżek, byśmy dla Twojej chwały potrafili jednoczyć się w Tobie.

Poprzedni wpis | 2019-2-28Czwartek 28 lutego
Następny wpis | 2019-3-02Sobota 2 marca

Zostaw komentarz