Piątek 12 lutego

Piątek 12 lutego

„Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć.”

Spójrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Rozmowa uczniów Jana z Jezusem jest konfrontacją dwóch postaw, ludzi Starego i Nowego Testamentu, wobec postów, a szerzej wobec Boga i przestrzegania Jego Prawa. Uczniowie Jana dużo poszczą z nakazu Prawa, aby przebłagać Boga za grzechy. Dla uczniów Jezusa jest to relacja oparta na miłości. Nie mogą się smucić i pościć, gdy Oblubieniec jest z nimi. Cieszą się Jego obecnością, a będą pościć, gdy On pójdzie na krzyż. To dlatego pościmy w piątki, w dniu Jego męki. Jak wygląda nasz post w piątki i nakazane przez Kościół dni? Jezus z miłości do nas odkupił na krzyżu grzechy wszystkich. Łącząc się z Jego cierpieniem w postach i modlitwach, odpowiadamy naszą miłością na Jego Miłość. Umartwienia mają służyć przemianie serc i życia, by być bliżej Boga. Post wzmacnia modlitwę. Przez post możemy wyprosić wiele łask dla chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy, a zwłaszcza nawrócenia. Aby post był miły Bogu, powinniśmy łączyć go z uczynkami miłosierdzia. Post jest potężną bronią w walce ze złem, z grzechami i pokusami. Panie Jezu, naucz nas pościć, aby ten post był miły Tobie i wypraszał łaski tym, za których pościmy!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-2-11Czwartek 11 lutego
Następny wpis | 2016-2-13Sobota 13 lutego

Zostaw komentarz