Piątek 13 marca

Piątek 13 marca

„…bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”

 

Nic nie ma znaczenia przy Miłości do Boga i bliźniego. Nie ważne są zasady, reguły, przykazania, jeśli serce pozbawione jest najważniejszej rzeczy na świecie? Bo cóż znaczą posty, co znaczy modlitwa, jeśli w sercu pozostaje pustka, a wszystko, co czynisz jest jednym wielkim obowiązkiem? Nie ważne jest czy czynisz coś z szacunku do Boga lub drugiego człowieka. Nie ważne, że to, co robisz jest należyte i nienagannie wykonane. Jeśli we wszystkich tych sprawach obca jest Ci Miłość, nie łódź się, że dobrze czynisz. Bo jak powiedział święty Jan od Krzyża: „Pod koniec życia sądzeni będziemy z miłości.” Wszystkie zasady, przykazania, morały nabierają sensu i wartości dopiero w momencie, gdy ich fundamentem jest Miłość – Boża Miłość, którą jest sam Jezus Chrystus. Panie, ja wciąż kocham niedostatecznie mocno, tak daleko mi jeszcze do Miłości, jaką Ty darzysz mnie. Bądź moim Nauczycielem, ucz mnie jak kochać, by miłość w moim sercu wyrosła jak wielka roślina z maleńkiego ziarnka gorczycy.

 

 

 

Poprzedni wpis | 2015-3-11Czwartek 12 marca
Następny wpis | 2015-3-13Sobota 13 marca

Zostaw komentarz