Piątek 16 sierpnia


„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało”.  


Dialog o wierności małżeńskiej ukazuje nam, że związek małżeński musi być podany działaniu Łaski Bożej. Powinniśmy przede wszystkim w Bogu szukać sił do bycia wiernym i brać od Niego Miłość. On zna najlepiej ludzkie serce i wie jak uczynić je prawdziwie szczęśliwym. Panie, który ukochałeś człowieka miłością bez granic, obdarzaj małżonków łaską wzajemnej miłości, mądrości i wierności, aby na ziemi byli obrazem Twej miłości.

Poprzedni wpis | 2013-8-13Czwartek 15 sierpnia 2013
Następny wpis | 2013-8-16Sobota 17 sierpnia

Zostaw komentarz