Piątek 19 grudnia

Piątek 19 grudnia

„Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną.”

 

Masz wrażenie, że wybrańcy żyli tylko w odległych czasach, dziesiątki wieków temu? Zachariaszowi ukazał się Archanioł Gabriel, by mu „oznajmić wieść radosną”. Maryję również odwiedził ten sam posłaniec Boży. A co z pozostałymi? Józefa Anioł nawiedził podczas snu. Jeszcze są liczni prorocy i słudzy Boży w Starym Testamencie … Oni mieli to szczęście widzieć samego Boga lub Jego wysłanników. A my? Cóż, jeśli się zagłębimy, okazuje się, że wszyscy jesteśmy „wybrańcami”. W czasach Starego Testamentu tylko nieliczni spotykali Pana i Jego Aniołów. Tymczasem nam podarowane jest na co dzień obcowanie z żywym  Bogiem! Każdego dnia zstępuje na nas Duch Święty – ten, który jest częścią Boga w Trójcy Jedynego. Pomyśl tylko jaka to łaska! Proroctwa, dar uzdrawiania i wiele innych niepojętych charyzmatów, już nie są zamknięte tylko dla wybranych osób, takich jak Eliasz czy Jan Chrzciciel – są na wyciągniecie ręki dla każdego z nas! Panie, dziękuję Ci za zaufanie, jakim mnie obdarzasz, dając mi możliwość korzystania z Twoich licznych darów. To, co sprawia, że nie jestem w stanie się nimi posługiwać, to moje własne serce zamknięte pychą i egoizmem. Proszę Cię, Panie, o łaskę pokory, bym poddany Twojej Miłości, w pełni oddawał się służbie Tobie i moim braciom.

 

 

 

Poprzedni wpis | 2014-12-17Czwartek 18 grudnia
Następny wpis | 2014-12-20Sobota 20 grudnia

Zostaw komentarz