piątek 20 czerwca

Piątek 20 czerwca

„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”.

 

Bóg stworzył człowieka, aby ten chwalił Boga, czcił Go i służył Mu. Jest to podstawowe powołanie jakie człowiek nosi w sercu. Jednak wybory człowieka nie zawsze kierują się ku Bogu, lecz najczęściej ku stworzeniu, któremu oddaje cześć, służy Mu i uwielbia je zamiast Stwórcę. Służba światu w oderwaniu od Bożego zamysłu napawa człowieka odizolowaniem od najgłębszych swego pragnień serca, potęgując ciągły lęk o siebie. Jezus przychodzi do każdego z wyciągniętą ręką, by jeśli tylko ją uchwycimy, wyjść ku nowemu życiu w Chrystusie. Odnajdując Jezusa człowiek odnajduje siebie – serce, które potrafi przyjąć miłość i odpowiedzieć na nią swą miłością. Nasyć nas, Panie, swoją niepojętą łaską, gdyż wierzymy, że Ty jesteś naszym jedynym Skarbem!

 

 

 

Poprzedni wpis | 2014-6-18Czwartek 19 czerwca
Następny wpis | 2014-6-18Sobota 21 czerwca

Zostaw komentarz