Piątek 20 listopada

Piątek 20 listopada

 

„Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.

 

Jezus jasno mówi, że każda świątynia ma być miejscem modlitwy i naszego osobistego spotkania się z Bogiem. Dziś zatracamy sacrum tego miejsca przez np. niepotrzebne rozmowy. Święty Paweł mówi, że jesteśmy świątynią Boga i że Duch Boży w nas zamieszkuje. Chrystus chcę oczyścić świątynię, którą jest każdy z nas. Jezus pragnie, aby serca nasze poprzez modlitwę jako komunię z Nim, jeszcze bardziej stawało się Jego domem. Bóg chce w nas mieszkać, pomimo tego, że jesteśmy mali, słabi, grzeszni. Święty Paweł mówi, by modlić się nieustannie. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, trwaniem przy Nim. Jest momentem, w którym mówię: wierzę, ufam, dziękuję i oddaję się Tobie. „Jezu, Ty się tym zajmij!” Czy potrafimy całkowicie oddać Bogu swoje życie? Zaprośmy Jezusa, aby w świątyni naszego życia mógł zająć należne Mu miejsce!

 

 

Poprzedni wpis | 2015-11-18Czwartek 19 listopada
Następny wpis | 2015-11-20Sobota 21 listopada

Zostaw komentarz